Søknad om:

Betalingsfritak ved sykemelding/arbeidsledighet
Egenandelsfritak

Hallingkraft - Søke om erstatning - September 2017
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som er sykmeldt/arbeidsledig
Vedlegg og Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Velg skadetype
Informasjon om betalingsfritak grunnet permitteringer

 

Vi har samlet spørsmål og svar om permitteringer/arbeidsledighet pga. COVID 19 her. Her finner du viktige spørsmål og svar om dine rettigheter knyttet til Smartpakken.

Husk at du må ha vært sykemeldt, arbeidsledig/permittert i mer enn 30 dager før du kan søke om betalingsfritak. Du må også ha kjøpt Smartpakken før du eventuelt ble sykemeldt eller arbeidsledig/permittert.

Les mer om Betalingsfritak ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering

 

Jeg søker om:
Velg skadetype
*

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av sykemelding som angir navn, periode/varighet (arbeidsgivers del)

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet fra arbeidsgiver, med årsak til oppsigelse og dato for ikrafttredelse
  • Bekreftelse på utbetalinger fra NAV

For å kunne behandle din søknad om Egenandelsfritak trenger vi følgende dokumentasjon fra deg:

  • Skadeoppgjørsbrevet fra ditt forsikringsselskap som viser at du har mottatt erstatning som følge av lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen

Viktige sjekkpunkter før du søker om Betalingsfritak ved arbeidsledighet
1. Var du fast ansatt?
*

Selskapet utbetaler ingen erstatning for arbeidsledighet som skyldes midlertidig ansettelse, sesongarbeid eller at du selv har sagt opp.

2. Fikk du varselet om oppsigelse/permittering etter at du kjøpte forsikringen?
*
Betalingsfritaket gjelder ikke dersom du mottok varselet om oppsigelse/ permittering før forsikringens startdato.
3. Har du vært arbeidsledig/permittert i minst 30 dager sammenhengende?
*
Du må ha vært arbeidsledig/permittert i minst 30 dager sammenhengende for å kunne søke om Betalingsfritak.
Viktig sjekkpunkt før du søker om Egenandelsfritak
1. Har du mottatt forsikringsoppgjør på din innbo-, villa- eller fritidsboligforsikring?
*
Viktige sjekkpunkter før du søker om Betalingsfritak ved sykemelding
1. Har du vært sykemeldt i minst 30 dager sammenhengende?
*
Du må ha vært sykemeldt i minst 30 dager sammenhengende for å kunne søke om Betalingsfritak.
2. Har du hatt forsikring i den perioden du har vært sykemeldt?
*
Du må ha hatt forsikring i det tidsrommet du søker Betalingsfritak for.
Skadedato (skjult)
 
dagens dato(skjult)