Søknad om:

Betalingsfritak ved sykemelding/arbeidsledighet
EgenandelsfritakBetalingsfritak ved ufrivillig Arbeidsledighet / permittering


1 Jeg har fått permitteringsvarsel. Hvordan kan jeg få betalingsfritak fra Smartpakken?
  - Når du har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende,kan du søke om erstatningt
  - Du må ha dokumentasjon fra Arbeidsgiver som viser permitteringsvarsel og dokumentasjon fra NAV som viser at du er registrert som arbeidsledig, har rett til å motta dagpenger
2 Jeg er permittert. Betaler Smartpakken strømregningen min?
  - Ja, når du har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende
  - Dokumentasjon fra Arbeidsgiver og NAV som viser at du er registrert som arbeidsledig og har rett til å motta dagpenger er nødvendig
3 Jeg har fått varsel om permittering. Kan jeg søke om erstatning fra Smartpakken nå?
  - Nei. Du kan søke om erstatning når du har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende
4 Jeg er sesongarbeider i turistnæringen og permittert. Betaler Smartpakken strømregningen min?
  - Nei. Smartpakken gir ingen erstatning for permittering/arbeidsledighet når du er sesongarbeider eller har midlertidig ansettelse
5 Jeg har nettopp kjøpt Smartpakken og blitt permittert. Betaler Smartpakken strømregningen min?
  - Smartpakken være kjøpt FØR du fikk permitteringsvarsel
6 Jeg er permittert/arbeidsledig og trenger betalingsutsettelse på strømregningen.
  - Smartpakken vil først gi deg betalingsfritak når du har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende og du har dokumentasjon fra Arbeidsgiver og NAV
  - Kontakt i stedet Hallingkraft kundesenter om du trenger betalingsutsettelse med din strømregning de neste 30 dager
7 Jeg får forskudd på dagpenger fra NAV. Kan jeg søke om erstatning fra Smartpakken nå?
  - Nei. Du kan søke om erstatning når du har fått innvilget dagpenger fra NAV og har vært permittert i mer enn 30 dager sammenhengende
  - Forskudd på dagpenger fra NAV er en hjelpestønad i form av lån inntil din søknad om dagpenger er behandlet. For mer informasjon som gjelder forskudd på dagpenger for permitterte og arbeidsledige, se nav.noTilbake til søknaden