Søknad om:

Betalingsfritak ved sykemelding/arbeidsledighet
Egenandelsfritak

Hallingkraft - Søke om erstatning NY
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som er sykmeldt/arbeidsledig
Vedlegg og Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode
Velg skadetype
Jeg søker om:
Velg skadetype
*

For at vi skal kunne behandle din søknad om Betalingsfritak trenger vi følgende dokumentasjon fra deg:

  • Kopi av sykemelding med angivelse av årsak og varighet

For at vi skal kunne behandle din søknad om Betalingsfritak trenger vi følgende dokumentasjon fra deg:

  • Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet fra arbeidsgiver, med årsak til oppsigelse og dato for ikrafttredelse
  • Vedtak fra NAV som viser at man har rett til å motta dagpenger
  • Bekreftelse på utbetalinger fra NAV

For at vi skal kunne behandle din søknad om Egenandelsfritak trenger vi følgende dokumentasjon fra deg:

  • Skadeoppgjørsbrevet fra ditt forsikringsselskap som viser at du har mottatt erstatning som følge av lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen

Viktige sjekkpunkter før du søker om Betalingsfritak ved arbeidsledighet

1. Selskapet utbetaler ingen erstatning for arbeidsledighet som skyldes midlertidig ansettelse, sesongarbeid eller at du selv har sagt opp.

Var du fast ansatt?
*
2. Betalingsfritaket gjelder ikke dersom du mottok varselet om oppsigelse/ permittering før forsikringens startdato.
Mottok du varselet om oppsigelse/permittering etter at du kjøpte forsikringen?
*
3. Betalingsfritaket gjelder bare hvis du er registrert som arbeidsledig hos NAV og har rett til å motta dagpenger.
Er du registrert som arbeidsledig hos NAV og har rett til å motta dagpenger?
*
4. Du må ha vært arbeidsledig/permittert i minst 30 dager sammenhengende for å kunne søke om Betalingsfritak.
Har du vært arbeidsledig/permittert i minst 30 dager sammenhengende?
*
5. Selskapets ansvar er begrenset til totalt 4 månedlige ytelser per 12 måneder.
Har du/dere fått innvilget mindre enn 4 måneders Betalingsfritak for sykemelding eller arbeidsledighet i løpet av de siste 12 månedene?
*
Viktig sjekkpunkt før du søker om Egenandelsfritak
Har du mottatt forsikringsoppgjør på din innbo-, villa- eller fritidsboligforsikring?
*
Viktige sjekkpunkter før du søker om Betalingsfritak ved sykemelding
1. Du må ha vært sykemeldt i minst 30 dager sammenhengende for å kunne søke om Betalingsfritak.
Har du vært sykemeldt i minst 30 dager sammenhengende?
*
2. Du må ha hatt gyldig forsikring i det tidsrommet du søker Betalingsfritak for.
Har du hatt gyldig forsikring i den perioden du har vært sykemeldt?
*
3. Du kan ikke fremme nytt krav om Betalingsfritak for samme lidelse de 12 påfølgende månedene etter friskmelding.
Er det første gang du søker Betalingsfritak for denne diagnosen?
*
4. Selskapets ansvar er begrenset til totalt 4 månedlige ytelser per 12 måneder.
Har du/dere fått innvilget mindre enn 4 måneders Betalingsfritak for sykemelding eller arbeidsledighet i løpet av de siste 12 månedene?
*
Skadedato (skjult)
 
dagens dato(skjult)